Nizar Fudholi, A., and A. Nurhadi. “Upaya Peningkatan Mutu Peserta Didik Melalui Pengklasifikasian Kelas Berdasarkan Bakat Dan Minat”. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, Vol. 22, no. 2, Sept. 2023, pp. 231-4, doi:10.29138/lentera.v22i2.1192.