[1]
A. Nizar Fudholi and A. Nurhadi, “Upaya Peningkatan Mutu Peserta didik melalui Pengklasifikasian Kelas Berdasarkan Bakat dan Minat”, lentera, vol. 22, no. 2, pp. 231-241, Sep. 2023.