Nizar Fudholi, A. and Nurhadi, A. (2023) “Upaya Peningkatan Mutu Peserta didik melalui Pengklasifikasian Kelas Berdasarkan Bakat dan Minat”, JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, 22(2), pp. 231-241. doi: 10.29138/lentera.v22i2.1192.