Silvia, A., Rahmawati, R. and Mukhid, A. (2023) “Penerapan Kurikulum Merdeka Melalui Model Two Stay Two Stray Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)”, JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, 22(2), pp. 161-170. doi: 10.29138/lentera.v22i2.1177.