Nizar Fudholi, Ali, and Ali Nurhadi. 2023. “Upaya Peningkatan Mutu Peserta Didik Melalui Pengklasifikasian Kelas Berdasarkan Bakat Dan Minat”. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi 22 (2), 231-41. https://doi.org/10.29138/lentera.v22i2.1192.