NIZAR FUDHOLI, A.; NURHADI, A. Upaya Peningkatan Mutu Peserta didik melalui Pengklasifikasian Kelas Berdasarkan Bakat dan Minat. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, v. 22, n. 2, p. 231-241, 19 set. 2023.