Nizar Fudholi, A., & Nurhadi, A. (2023). Upaya Peningkatan Mutu Peserta didik melalui Pengklasifikasian Kelas Berdasarkan Bakat dan Minat. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, 22(2), 231-241. https://doi.org/10.29138/lentera.v22i2.1192