(1)
Daheri, M. Pembaruan Pendidikan Islam Dalam Era Society 5.0. lentera 2023, 22, 332-347.