[1]
Rahmania, N. 2021. PENGEMBANGAN PANDUAN APLIKATIF PENILAIAN AUTENTIK DALAM PEMBELAJARAN TEMATIK INTEGRATIF DI SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN NGANJUK. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi. 20, 2 (Sep. 2021), 231-241.