[1]
Nizar Fudholi, A. and Nurhadi, A. 2023. Upaya Peningkatan Mutu Peserta didik melalui Pengklasifikasian Kelas Berdasarkan Bakat dan Minat. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi. 22, 2 (Sep. 2023), 231-241. DOI:https://doi.org/10.29138/lentera.v22i2.1192.