[1]
Rahma, R., Iqbal, R. and Hasan, M. 2023. Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam Pada Periode Sebelum Indonesia Merdeka (1900-1945). JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi. 22, 2 (Sep. 2023), 148-160. DOI:https://doi.org/10.29138/lentera.v22i2.1148.