Arisandi, B., T. Herwanti, and M. Huzaini. “Perilaku Petani Dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa”. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, Vol. 18, no. 2, Oct. 2019, pp. 198-09, http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/151.