Rofiuddin, A. “Pemikiran Muhammad Abdul Hayy Tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah Dengan Metode Rukyatul Hilal Pada Siang Hari”. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, Vol. 18, no. 1, July 2019, pp. 92-10, http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/117.