FAUZA, N. Nilna Fauza Ushul Fikih Sebagai Epistemologi Dan Model Penelitian Hukum Islam. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, v. 17, n. 1, p. 1-14, 4 abr. 2019.