Fauza, N. (2019). Nilna Fauza Ushul Fikih Sebagai Epistemologi Dan Model Penelitian Hukum Islam. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, 17(1), 1-14. Retrieved from http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/76