[1]
Fauza, N. 2019. Nilna Fauza Ushul Fikih Sebagai Epistemologi Dan Model Penelitian Hukum Islam. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi. 17, 1 (Apr. 2019), 1-14.